Trening Mentalny

Korzyści zdrowotne

Treningiem mentalnym nazywamy wielką sztukę pomagania samemu sobie. Określenie to składa się ze słowa „mentalny”, co oznacza „umysłowy” i słowa „trening”, czyli ćwiczenie. Jest to więc – ćwiczenie w umyśle. W ludzkim umyśle drzemie wiele sił, które warto poznać (jeśli chcesz – nic na siłę), aby móc je wykorzystywać. Siły te chciałyby zostać odkryte, gdyż […]