Trening Mentalny

Korzyści zdrowotne

Treningiem mentalnym nazywamy wielką sztukę pomagania samemu sobie. Określenie to składa się ze słowa „mentalny”, co oznacza „umysłowy” i słowa „trening”, czyli ćwiczenie.

Jest to więc – ćwiczenie w umyśle.

W ludzkim umyśle drzemie wiele sił, które warto poznać (jeśli chcesz – nic na siłę), aby móc je wykorzystywać.

Siły te chciałyby zostać odkryte, gdyż zostały one dane człowiekowi po to, aby pomagać mu w osiągnięciu szczęścia, zdrowia i powodzenia.

Podczas naszej wspólnej przygodny nauczycie rozpoznawać swoje siły umysłowe i pracować przy ich pomocy nad własnym rozwojem.

Myśli są energią.

Weźcie za przykład prąd elektryczny. Jest on energią, płynącą przez kabel, która po włączeniu jakiegoś przyrządu wpływa do niego, wywołując zjawiska, które mogą być przydatne.

W podobny sposób wyobraźcie sobie Wasze myśli. Są one również energią, której pozwalacie przepływać, więc także i one mogą powodować wiele zjawisk. Jeśli tylko nauczycie się celowo i z korzyścią dla siebie uruchamiać tę energię, te wszystkie prądy energetyczne, to uzyskacie niespodziewaną przewagę w stosunku do innych ludzi, którzy o tym wszystkim nawet nie mają pojęcia lub też nie chcą nic wiedzieć o treningu mentalnym.