Regulamin strefy klienta FIT-KIDS

REGULAMIN STREFY KLIENTA

REGULAMIN SIŁOWNI

 1. W celu zalogowania się do Strefy Klienta należy wejść na stronę internetową https://www.fit-kids.pl oraz kliknąć ikonę „Strefa Klienta”.
 2. Klikając na ikonę „kup karnet” wybieramy termin rozpoczęcia obowiązywania umowy albo termin jednorazowego wejścia gratis. Możliwość jednorazowego wejścia gratis dotyczy wyłącznie Nowych Klientów, którzy nie korzystali dotąd z wejścia gratis do Fit-Kids (dalej ”Klubu”), ani też nie zawarli uprzednio z Klubem umowy członkowskiej.
 3. W celu dokonania rejestracji w Strefie Klienta należy wypełnić obowiązkowe pola z danymi osobowymi, a następnie zatwierdzić je przyciskiem „kup i zapłać”. W przypadku wyboru opcji „wejście gratis” opłata wynosi 0zł. W przypadku wyboru „umowy” opłata zgodna jest z cennikiem Klubu dostępnym na https:// fit-kids.pl)
 4. Wejście gratis obowiązuje wyłącznie w terminie, który został wybrany w pierwszym kroku rejestracji „wybierz datę rozpoczęcia karnetu” i uprawnia do jednorazowego (pojedynczego) wejścia gratis celem skorzystania z usług Klubu.
 5. W przypadku dokonania wyboru „umowy” termin rozpoczęcia jej obowiązywania zgodny jest z datą wybraną w kroku pierwszym „wybierz datę rozpoczęcia karnetu”
 6. Po dokonaniu rejestracji w Strefie Klienta na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłane hasło wymagane do zalogowania się w Strefie Klienta. Po pierwszym logowaniu zalecamy zmianę hasła. Loginem do Strefy Klienta jest numer pesel.
 7. Po zalogowaniu w Strefie Klienta można dokonywać rezerwacji Zajęć grupowych na zasadach określonych w Regulaminie Klubu. W wypadku Członków Klubu warunkiem rezerwacji Zajęć grupowych wymagana jest aktywna - opłacona umowa członkowska.
 8. Strefa Klienta umożliwia również dokonywanie Zamrożenia członkostwa w Klubie jak również wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonym w Regulaminie Klubu.
 9. Strefa Klienta umożliwia:
 • bieżące zarządzanie zgodami udzielonymi przez Klienta na otrzymywanie powiadomień o akcjach promocyjnych lub marketingowych poprzez komunikaty SMS oraz e-mail.
 • zarządzanie danymi Klienta, w tym zapewnia możliwość otrzymywania elektronicznych faktur VAT
 • wgląd do historii zawartych umów oraz bieżącej umowy członkowskiej.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.
przetwarzanie danych osobowych na ww. zasadach.