Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku 3-6 lat

DODANE 25.08.2019

...Od ogółu do szczegółu


W okresie przedszkolnym dziecko myśli uogólnieniami, uczy się myśleć i przechodzić od ogółu do szczegółu.

Bardzo ważnym elementem rozwijanym w tym czasie jest rozmowa z samym sobą. Dziecko tworzy w swojej wyobraźni wymyślonego przyjaciela, który pomaga wypełniać zadania. W ten sposób formułuje i realizuje własne cele i marzenia. Istotnym aspektem tego okresu jest odpowiednia komunikacja rodzica, trenera z dzieckiem, która powinna opierać się na codziennej i szczerzej rozmowie, kiedy dziecko tego oczekuje, bez narzucania się przez rodzica lub trenera. Jedną z ważniejszych reguł dialogu z dzieckiem jest zasada, iż rozmawiać można, kiedy dziecko i rodzic, trener są przygotowani do odbioru informacji. Trener i rodzic są, emocjonalnym workiem treningowym" dla dziecka, w związku z tym należy przemyśleć swoją reakcje i wytrzymać emocjonalnie zachowania dziecka, gdyż ono działa w zgodzie z naturą (Wygotski 2006). Komunikacji z dzieckiem nie należy podejmować, gdy jest ono pobudzone emocjonalnie; nie można „wchodzić w język"dziecka.

Kolejnym aspektem wiedzy potrzebnej trenerom i wychowawcom jest prawidłowe reagowanie, kiedy dziecko kształtuje własne poczucie humoru oraz poczucie osiągnięcia zadowolenia z siebie. Dzieci uważanie przysłuchują  się dorosłym, co ich niezmiernie bawi, w następstwie tego ,,popisują się" swoim zachowaniem przed dorosłymi. Należy wiedzieć, że jest to zachowanie naturalne, a każde ograniczenie w tym obszarze odbije się negatywnie na dalszym rozwoju społeczny dziecka, może m.in. zabraknąć mu odwagi na wyrażanie swoich emocji szczęścia i radości w dorosłym życiu (Chłopkiewicz 1987).


...Pochwały i zadowolenie z siebie 

Naturalnym dla dziecka w tym wieku zachowaniem jest szukanie pochwał w wyniku zadowolenia z siebie, które dochodzi do głosu w zasadzie po wykonaniu każdego zadania, „mamo, popatrz", „tato, chodź zobacz”. Rodzice, trenerzy powinni reagować na wezwania dziecka, ale nie powinni komentować, oceniać i porównywać jego działań, w ten sposób swoją obecnością dają mu poczucie bezpieczeństwa, a nie komentując, zostawiają wartość i ocenę dziecku.

W życiu szkolnym lub na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciel, trener powinien reagować dopiero wtedy, kiedy dziecko tego oczekuje, niewielka aprobata dla działań dziecka jest akceptowana,np. skinienie głowy lub delikatny uśmiech. Pozwala ona na tworzenie silnych więzi opartych na odczuciach, a nie pustych słowach ,brawo Jasiu". Odczucia

i przeżycia budują wzajemne zaufanie obu stron (Huciński 2015).

W tym okresie trenerzy i rodzice powinni spodziewać się w zachowaniach dziecka zwiększonej komunikacji oraz wyrażania potrzeby pomocy innym.

 

...Sport, pokonywanie siebie, przekraczanie własnych granic i wychodzenie z małych porażek

Działanie dziecka w przedszkolu, i w domu powinno prowadzić do czerpania przyjemności z pomagania innym dzieciom lub rodzicom w obowiązkach domowych. W ten sposób kształtuje się empatia, dziecko zaczyna przedkładać interesy społeczne nad własne. Rozwój tej zdolności trwa aż do śmierci. Doskonałym sposobem na

kształtowanie wartości psychospołecznych jest sport, daje on przede wszystkim możliwość przekraczania własnych granic poprzez pokonywanie siebie, przeciwności

i wychodzenie z małych porażek.

Aby przyśpieszyć rozwój empatii, dziecko powinno brać regularny udział w zajęciach sportowych (zajęcia grupowe sprawny jak lampart, motoryzacja smyka).

Siła oddziaływania aktywności fizycznej w tym młodym wieku jest na tyle wielka, że bardzo mocno rzutuje na postawę społeczną osoby dorosłej (Huciński i in. 2016).

Wychowawca przedszkolny, trener powinien aranżować sytuacje, w których dziecko ma możliwość zapamiętywania, w tym okresie pamięć jest bowiem wyjątkowo podatna na rozwój. Bardzo często osoby dorosłe z wieloma szczegółami pamiętają sytuacje z dzieciństwa, a to dowodzi, jak silne przeżycia towarzyszą dziecku w tym okresie rozwojowym. Dziecko wykazuje zainteresowanie programem nauczania nauczyciela, trenera tylko jeśli program nie jest wprowadzany nakazowo i samo decyduje,co w propozycjach nauczyciela, trenera jest dla niego najlepsze i jak to zrealizować.

W przypadku gdy uczeń nie zaakceptuje programu nauczania - najczęściej w wyniku wymuszania szybkich skutków edukacyjnych - z dużym prawdopodobieństwem czynności w nim zawarte zostaną trwale znielubione przez dziecko.

Osoby dorosłe często mówią, że od zawsze czegoś nie lubią, to, od zawsze" spowodowane jest negatywnymi przeżyciami w okresie 3-6 lat, kiedy silne stany emocjonalne spowodowane różnymi nakazami doprowadzają do sytuacji, że dziecko trwale pozbawione jest przyjemności np. malowania, czytania, rytmizacji, jedzenia zupy itp. (Dobrołowicz 1993). Żeby uniknąć takiej sytuacji, nauczyciel w pierwszej kolejności powinien wzbudzić w uczniu ciekawość, następnie przez małe zadanie

dać mu odczucie przyjemności z działania, którego się podjął, i pracować z nim tylko do momentu, w którym dziecko wykazuje zainteresowanie. Rola rodziców, trenerów w tym okresie rozwojowym jest niesłychanie ważna, można stwierdzić, że jest przedłużeniem życia szkoły i działaniem synergistycznym.

Nauczyciel bywa często głównym tematem rozmów dziecka z rodzicami w domu.


...Potrzeby dziecka

Podsumowując potrzeby dziecka w tym okresie, należy stwierdzić, że wychowawcy, trenerzy i rodzice powinni:


  • reagować na wezwania dziecka, bez komentowania, oceniania i porównywania,

  • wytrzymywać emocjonalnie, "nie wchodzić w język" dziecka w czasie komunikacji,

  • wyrażać aprobatę działań dziecka, dopiero kiedy ono tego oczekuje, poprzez delikatne skinienie głowy lub lekki uśmiech (emocje rodzica nigdy nie powinny przewyższać chwilowego odczucia dziecka),

  • wdrażać w aktywności sportowe, w których mamy do czynienia  z procesem grupowym i pracy w zespole. Współpracę w grupie stawiać ponad zajęcia indywidualne.


...Rozmowa z samym sobą

Kolejną zdolnością, którą należy rozwijać w omawianym okresie, jest rozmowa z samym sobą. To trudna umiejętność, wymagająca sporej wyrozumiałości i tolerancji ze strony rodziców, trenerów i nauczycieli. Podstawą do rozwinięcia tej umiejętności są własne cele i marzenia dziecka. Właśnie przez rozmowę ze sobą może ono rozliczyć się z działań, które wykonało lub które ma zamiar wykonać w drodze do własnej samorealizacji.

Rozmowę z dzieckiem należy prowadzić codziennie i uczciwie. Dodatkowo tego typu komunikację należy inicjować wtedy, kiedy dziecko i rodzic, trener są przygotowani do odbioru informacji. Nie powinno się podejmować rozmowy, gdy dziecko jest pobudzone emocjonalnie, "wchodzić w język" dziecka. Podopieczny prowadzony w przedstawiony sposób ma szansę uzyskania społecznej aprobaty, zdobycia pozytywnych, głębokich i trwałych kontaktów emocjonalnych z innymi, w następstwie czego kształtują się kolejne składniki osobowości.

Charakterystyczne dla tego okresu jest również silne poczucie zadowolenia z aktywności fizycznej. Dziecko podczas aktywności ruchowej ma możliwość samodzielnego funkcjonowania, uzewnętrznia w ten sposób swoją niezależność i poczucie wolności.

Aktywność fizyczna zaspokaja wiele potrzeb, takich jak zadowolenie z siebie, poczucie własnej wartości oraz potrzeba przynależności do grupy. Jeszcze bardziej zaawansowane działania sportowe kształtują potrzebę pomocy innym i potrzebę komunikacji. Dzieci często opowiadają rodzicom ze szczegółami i głębokim przeżyciem, co działo się na boisku szkolnym w trakcie gry na lekcji wychowania fizycznego lub zajęciach pozalekcyjnych.


Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia zapraszamy do kontaktu.

Napisz lub zadzwoń i umów się na konsultację podczas, której krok po kroku stworzymy odpowiedni plan działania dla Twojego dziecka.

Poniżej informacje dotyczące konsultacji.

Konsultacja składa się z:

  1. Wywiadu medycznego
  2. Analizy składu ciała (InBody 270) oraz pomiarów obwodowych
  3. Testów
  4. Określenia CELU
  5. Stworzenia PLANU działania (zajęcia grupowe, indywidualne, praca dodatkowa w domu, kontakt z dietetykiem itp.)

Prosimy aby na konsultacje dziecko zabrało ze sobą wygodny strój sportowy oraz obuwie zmienne.

-----------------------------------------------------------------

Konsultacja odbywa się w klubie Fit-Kids ulica Kościuszki 25 (lokal z oklejonymi witrynami Fit-Kids). Konsultacja trwa 45-60 minut, jej koszt w okresie wakacji wynosi 50zł.

Rezerwacja terminu konsultacji odbywa się drogą telefoniczną - 888533666, 888530666, bądź mailową - recepcja@fit-kids.pl.

Po ustaleniu terminu konsultacji - rezerwacja odbywa się na podstawie wpłaty na konto bankowe (rezerwacja terminu jest aktywna 24 godziny po rozmowie - jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana wpłata - rezerwacja jest anulowana)

Dane do przelewów:

Kacper Nowicki Trener Personalny

Numer konta: 89114020040000320276701736

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko dziecka, Konsultacja -data konsultacji


*zmiana terminu konsultacji może odbyć się maksymalnie do 4 godzin przed ustaloną i planowaną godziną konsultacji. Jeśli nastąpi to w czasie krótszym (niż 4 godziny do planowanej konsultacji) uznajemy konsultację za zrealizowaną.Do zobaczenia

Zespół Fit-KidsNasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.
przetwarzanie danych osobowych na ww. zasadach.