„TRZYMAJ SIĘ PROSTO” błędy czy wady postawy?

DODANE 21.07.2019

Stań prosto! Nie garb się...


Organizm ludzki to nie tylko zespół cech somatycznych, ale psychofizyczna całość. Dlatego mówiąc o korzystnym wpływie prawidłowej postawy należy brać pod uwagę nie tylko jej aspekty biologiczne, ale również psychologiczne i społeczne.

Dobra postawa, podniesione czoło to wiara w siebie, wiara we własne możliwości, w ludzi, w sens życia, to świadectwo stosunku do swojego ciała i zdrowia. Świadomość posiadania dobrej postawy poprawia samopoczucie, a postawy złej budzi kompleksy.


Społeczeństwo chce by młodzież była dorodna, sprawna i zdrowa, czego odzwierciedlenia doszukuje się w postawie ciała, chce by młodzież miała cechy osobowości kojarzące się z postawa prawidłową.

Osoby z dobrą postawą spełniają niejako takie oczekiwania - sprawiając wrażenie ludzi w pełni sił, odważnych i przedsiębiorczych budząc zaufanie i mają w kontaktach międzyludzkich ułatwiony start.

Dlatego w pewnej części uzasadnione jest dążenie do kształtowania i korygowania postawy dzieci i młodzieży, co w naszej pracy sprowadza się do:


 • Konsultacji i poznania poprzez wywiad i odpowiednie badania wszelkich nieprawidłowości postawy

 • Usunięcie ewentualnych ograniczeń ruchomości w stawach (np. Poprzez rozciaganie przykurczonych tkanek)

 • Wzmacnianie siły określonych grup mięśniowych z jednoczesnym skracaniem mięśni zbyt długich, a wydłużaniem krótkich i nadmiernie napiętych.

 • Poprawiania lub zmniejszania niektórych wad budowy

 • Wyrabiania nawyku przebierania postawy skorygowanej

 • Stosowanie ćwiczeń kształtujących i ogólnorozwojowych dla podniesienia sprawności i kondycji dzieci i młodzieży.

Stosowanie  ćwiczeń korekcyjnych ma poprawić postawę ciała z uwagi ma jej znaczenie dla organizmu i usprawnić funkcje organizmu, które w związku z nieprawidłową postawą zostały upośledzone.


Prawidłowa Postawa Ciała 

Image titlePostawa Ciała człowieka to nic innego jak charakterystyczne dla naszego gatunku ludzkiego ustawienie ciała.

Dwunożna pozycja stojaca z tułowiem i głową ustawionych w przedłużeniu kończyn dolnych. Zmienną właściwością postawy jest zmienność w ontogenezie.


KSZTAŁT KRĘGOSŁUPA w pozycji stojącej wykazuje współzależność z usytuowaniem glowy, barkow, łopatek, z wysklepieniem klatki piersiowej i z przodopochyleniem miednicy tworząc razem zespół cech charakteryzujący postawę ciała.

Zmiany postawy w rozwoju osobniczym nie przebiegają u wszystkich ludzi w jednakowy sposób. Na kształtowanie się jej ma wpływ całokształt życia danej osoby i zależny jest nie tylko od fizjologicznego rytmu rozwojowego, ale również od całego szeregu zewnątrz i wewnątrzpochodnych czynników, które determinują wytwarzanie się nawyku ustawienia poszczególnych części ciała w pozycji stojącej.

Mogą nimi być:

 • wpływy dziedziczne
 • wady wzroku 
 • osłabienie słuchu 
 • ogólny stan zdrowia
 • usposobienie
 • tryb życia (praca siedząca, szkoła)
 • sposób odżywiania 
 • stan psychoemocjonalny i szereg innych właściwości osobniczych i oddziaływań środowiska 

Poza wyżej wymienionymi czynnikami wpływającymi na sposób „TRZYMANIA SIĘ” o jakości postawy ciała decydują także cechy budowy, które mogą deformować sylwetkę człowieka.

Zaliczyć tu należy:


Wady wrodzone:

 • wysokie ustawienie łopatki (choroba Sprengela)
 • kręcz szyi
 • zwichnięcie stawów biodrowych 
 • stopy końsko - szpotawe 
 • zniekształcenie klatki piersiowej (kurza lub lejkowata)


Wady nabyte:

Związane z niektórymi jednostkami chorobowymi, np. po przebytej gruźlicy kostno stawowej lub krzywicy, w skoliozie idiopatycznej i kifozie młodzieńczej (chorobie Scheuermanna), w przypadku niedowładów i przykurczeń mięśniowych lub nierówności kończyn dolnych, a także w wyniku statycznych zmian kształtu kolan i stóp (szpotawość, koślawość, spłaszczenie sklepień) i ewentualnych pourazowych zniekształceń ciała.

Różnorodność  czynników wpływających na kształtowanie się postawy sprawia, że staje się ona cechą indywidualną, charakteryzująca poszczególnych ludzi. Przy czym ta indywidualna, naturalna dla danego człowieka postawa ciała nie zawsze jest postawą prawidłową.


POSTAWA PRAWIDŁOWA w trzech płaszczyznach 


Image titleW PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ 

Ustawienie głowy prosto nas klatka piersiową, miednicą i stopami, przednia ściana szyi zbliżona do pionu, barki usytuowane w przedłużeniu zarysu szyi, klatka piersiowa dobrze wysklepiona, łopatki przylegające do klatki piersiowej, brzuch płaski, a przednio-tylne wygięcie kręgosłupa łagodnie zaznaczone.


W PŁASZCZYŹNIE CZOŁOWEJ 

Wszystkie symetryczne części ciała usytuowane są na tej samej wysokości, są tak samo oddalone od środkowej linii ciała i posiadają taki sam kształt 


W PŁASZCZYŹNIE POPRZECZNEJ 

Osie łączące stawy ramienne, stawy biodrowe i stawy kolanowe oraz poprzeczna oś głowy są do siebie równolegle i prostopadłe do płaszczyzny strzałkowej.


Czym są BŁĘDY, a czym WADY POSTAWY?


Rozróżnianie błędu od wady postawy ma znaczenie praktyczne, ułatwia bowiem dobór odpowiednich środków terapeutycznych.


BŁĘDY POSTAWY - to odmienne od przyjętych za prawidłowe kształt lub usytuowanie poszczególnych części ciała (znajdującego się w swobodnej pozycji stojącej) polegające na wyraźnym zwiększeniu lub zmniejszeniu ich fizjologicznego wygięcia, uwypuklenia czy oddalenia w stosunku do pionu i poziomu, będące objawem nawykowego sposobu "TRZYMANIA SIĘ” (podłoże fizjologiczne), daje się świadomie, doraźnie zredukować napięciem mięśni.


WADY POSTAWY- to niewłaściwe usytuowanie lub kształt części ciała (znajdującego się w swobodnej pozycji stojącej), utrwalone lub powstałe na podłożu patologicznym,a mianowicie:

 • Odmienności określane jako błędy w przypadku ich utrwalenia się, wymagającego dłuższego, odpowiednio dobranego postępowania korekcyjnego.
 • Reflektoryczne, obarczające ustawienie ciała ("trzymanie się") cofające się po ustąpieniu bólu.
 • Wrodzone lub nabyte, deformujące sylwetkę, zniekształcenie ciała wymagające ćwiczeń leczniczych lub zachowawczo nieodwracalne.


Zarówno błędy jak i wady szpecą sylwetkę, ale zapobieganie im i korygowanie gdy już wystąpiły jest istotne nie tylko z punktu widzenia estetyki, ale przede wszystkim ze względu na wpływ jaki mogą wywierać na FUNKCJONOWANIE CAŁEGO ORGANIZMU.


Lordoza, Kifoza, czy ich brak...


POGŁĘBIENIE KIFOZY PIERSIOWEJ wywołuje wysunięcie głowy ku przodowi, a przyczynia się to do większego obciążenia i spłaszczenia klatki piersiowej, co pogarsza warunki pracy układów krążeniowego i oddechowego.


NADMIERNEJ LORDOZIE LĘDŹWIOWEJ towarzyszy wystawanie brzucha, a związane z tym rozciągnięcie mięśni i opuszczenie trzewi jest niekorzystne dla pracy układu trawiennego.


ZBYT DUŻE, LUB ZBYT MAŁE KRZYWIZNY KRĘGOSŁUPA, a także wszelkie objawy asymetrii ciała przyczyniają się do nierównomiernego, niewłaściwego obciążenia narządów ruchu (szczególnie powierzchni nośnych), a to stanowi zagrożenie powstania w przyszłości zmian degeneracyjnych stawów i dolegliwości bólowych.


U osób z postawą nieprawidłową może dochodzić również do zmian wtórnych, takich jak;

 • zmniejszenie wydolności krążeniowo-oddechowej 

 • osłabienie mięśni 

 • ograniczenie zakresu ruchów w stawach (ramienny, biodrowym i kręgosłupa) co w sumie upośledza OGÓLNA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ.


Jesli masz potrzebę KONSULTACJI, lub chcesz zapoznać się z naszym indywidualnym programem FIT-KIDS  TRZYMAJ SIĘ PROSTO nastawionym na poprawę postawy ciała, naukę prawidłowych wzorców ruchowych, wzmacnianiu mięśni posturalnych, elastyczności i ruchomości ciała Twojego dziecka napisz do nas.

BIURO@FIT-KIDS.PL

888-533-666

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.
przetwarzanie danych osobowych na ww. zasadach.