Wartościowanie jako negatywne zjawisko pracy z dzieckiem…

DODANE 23.05.2019

Wartościowanie jako negatywne zjawisko pracy z dzieckiem…

 

My jako trenerzy, nauczyciele, pedagodzy w czasie prowadzenia rozmowy nie powinniśmy wartościować informacji, które mamy zamiar przekazać. Jeżli to robimy i nadajemy swoją wagę wypowiedzi, zabijamy tym samym samoocenę podopiecznego czy ucznia. W pewnym sensie podważając jego inteligencję oraz ograniczamy jego słuchanie. 

Aby dialog stał się budujący i uruchamiał cały potencjał dziecka, sposób przekazania informacji powinien być pozbawiony wartościowania. Trener w komunikacji z zawodnikiem powinien cierpliwe czekać, aż zawodnik sam, wedle swoich odczuć i przeżyć, poda swoją opinię.

 

Takimi zwrotami które wartościują są:

 • Mam dobry pomysł…
 • Mam ważną sprawę…
 • Świetne zagranie…
 • Chodź zobacz jak fajnie
 • Najważniejsze, żeby…
 • Jestem z ciebie bardzo dumny…
 • Fajnie będzie, kiedy…


Jeżli trener w czasie przekazywania informacji wartościuje swoją wypowiedź daje dowód wysokiego poziomu egoizmu i braku wytrzymałości emocjonalnej narzucając swój rytm i styl, w pewnym sensie instrumentalnie manipulując podopiecznym dla swoich celów.

Radość zawodnika nie wynika z dostrzeżenia w sobie zmian, nie ma także możliwości własnej oceny swoich działań.

 

Kiedy nauczyciel, trener narzuca swoją ocenę i wartościuje swoje wypowiedzi:

 • Wyłączone zostają odczucia zawodnika
 • Nie jest wykorzystywana jego inteligencja i postrzeganie danej sytuacji.
 • Zmniejsza się waga jego oceny
 • Uczeń, zawodnik przestaje słuchać 
 • Nie buduje się wzajemnej więzi.

 

W sporcie, w szkole i w codziennym życiu napotykamy w trakcie rozmów sytuacje wartościowania wypowiedzi. Dzieje się tak z powodu mimowolnej chęci przedstawienia swojego stanowiska. Niestety, zdarza się, że mamy negatywny wpływ na ucznia, zawodnika. W trakcie komunikacji z uczniem, zawodnikiem zadaniem nauczyciela, trenera jest zostawić ocenę i odczucie dziecku. Skłoni go do myślenia oraz nada większy poziom odpowiedzialności. Nagrodą dla nas (trenerów, nauczycieli) będzie informacja zwrotna, w której uczeń, zawodnik sam nadaje wartości, o którą chodzi od początku. W związku z tym tworzą się pozytywne relacje oraz dążenie do wzmocnienia więzi. 


WARTOŚCIOWANIE WYPOWIEDZI

BRAK WARTOŚCIOWANIA WYPOWIEDZI

uczeń, zawidnik przestaje myśleć samodzielnieuczeń, zawiodnik podejmuje samodzielne myślenia
nie wykorzystuje swojego potencjałuuruchamia swój potencjał i inteligencję 
zmniejsz się jego wagazwiększa swoją wagę 
przestaje słuchać słucha uważniej, ze zrozumieniem, myśli, przeżywa sytuację
nie szuka budowania wspólnych więzi, brak oceny o samym sobiebuduje więzi, otrzymuje własną własną ocenę o samym sobie
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.
przetwarzanie danych osobowych na ww. zasadach.