Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku 3-6 lat.

Korzyści zdrowotne

Wszystko zaczyna się od odpowiedzialności… Odpowiedzialności za swoje decyzje. Nasza niewiedza pedagogiczna może doprowadzić do zaprzepaszczenia optymalnego potencjału dziecka, zablokowania w nim procesów SAMOREALIZACJI, a w konsekwencji do uczynienia go ofiarą OCEN, OPINII, PORÓWNAŃ i POCHLEBSTW osób trzecich. W tym okresie (okres przedszkolny) dziecko myśli uogólnieniami, uczy się myśleć i przechodzić od OGÓŁU do SZCZEGÓŁU. […]