Rodo efitness FIT-KIDS

Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest:

Kacper Nowicki Trener Personalny

Kopernika 2a/4

67-300 Szprotawa

 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji tej umowy.

Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Będziemy przechowywać dane przez okres: trzy lata po zakończeniu umowy.

Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie osobom świadczącym obsługę księgową administratora, innym zleceniobiorcom w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy, lekarzom, z którymi zleceniobiorca będzie ewentualnie konsultował stan zdrowia zleceniodawcy oraz organom, którym bezwzględnie obowiązujące przepisy nakazują ujawnienie tych danych.

 

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

  1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. d) przenoszenia danych
  5. e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Podanie danych jest dobrowolne

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, należących do szczególnych kategorii danych, wyłącznie w celu profilaktyki zdrowotnej przede wszystkim do oceny mojej zdolności do wykonywania zaprogramowanych ćwiczeń.

 

Miejscowość ………………………………….. data ……………………………….

 

podpis zleceniodawcy………………………………………………………..…….……………….

 

Zleceniobiorca: …………………………………………………………………………………………

 

 *niepotrzebne skreślić

 

 Klauzula RODO została okazana dnia…………………………o godzinie ………………………..

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.
przetwarzanie danych osobowych na ww. zasadach.