Otyłość i Nadwaga = TRACE NA WADZE – Fit-Kids Centrum Aktywnego Dziecka

DODANE 25.12.2018

Otyłość – co przez to rozumiesz?

Oczywiste jest, że skutkiem jej jest powiększenie masy tkanki tłuszczowej.


Według WHO (Międzynarodowa Organizacja Zdrowia) OTYŁOŚĆ jest definiowana jako nieprawidłowe lub nadmierne nagromadzenie tłuszczu w tkance tłuszczowej prowadzące do pogorszenia stanu zdrowia.

Określenie otyłości u dzieci i młodzieży jest sprawą bardziej skomplikowaną, wiadomo bowiem, że tempo rozwoju tkanki tłuszczowej w okresie od urodzenia do dojrzałości jest zmienne.W okresie wzrastania wysokość i masa ciała nie tylko powiększają się z wiekiem, ale zmieniają się również ich proporcje.

Czy moje dziecko jest otyłe, czy ma nadwagę?

Na podstawie analizy składu ciała możemy dokładnie określić czy nasze dziecko ma nadwagę, czy jest otyłe. 

W ocenie stopnia nadwagi i otyłości należy brać pod uwagę różnice w przebiegu wzrastania, dojrzewania i rozmieszczenia tkanki tłuszczowej, oraz duże indywidualne różnice w budowie i składzie ciała.

Należy zatem posługiwać się układami odniesienia uwzględniającymi wiek kalendarzowy dziecka. W Polsce do określenia nadwagi i otyłości u dzieci stosuje się siatki centylowe BMI opracowane przez Palczewską i Niedźwiecką. W Fit-Kids Centrum Aktywnego Dziecka, przy użyciu analizatora składu ciała InBody wykonujemy takie pomiary. Na tej podstawie kwalifikujemy dziecko do autorskiego programu TRACE NA WADZE.

Czy otyłość to tylko efekt objadania się?

Otyłość jest wynikiem długotrwałego zaburzenia równowagi między ilością dostarczonej energii, a jej wydatkowaniem. Regulacja energetyczna organizmu podlega wpływom genetycznym i środowiskowym.

Dzięki kolejnym odkryciom biologii molekularnej wiemy coraz więcej o podłożu genetycznym otyłości. Udział tego czynnika w rozwoju otyłości u dzieci i dorosłych szacuje się na około 40-50%. A zatem pozostałe 50-60% wynika z wpływu czynników środowiskowych zależnych od nas.

Tak więc nie możemy powiedzieć, że otyłość jest u niektórych osób nieunikniona. Co więcej czynniki środowiskowe mogą wpływać na ujawnienie się pewnych cech genetycznie uwarunkowanych. Dotyczy to także otyłości.


Czynniki środowiskowe mające wpływ na powstawanie otyłości u dzieci:

Największą rolę powstawania otyłości u dzieci przypisuje się rodzinie.

Kształtowanie nieprawidłowych nawyków żywieniowych, znikoma aktywność fizyczna ,dobór pokarmów w diecie,ilość czasu spędzanego przed ekranem telewizora bądź monitorem komputera uzależnione są od zachowań taty, mamy, dziadków, rodzeństawa.

Wiele badań wskazuje, że nawyki te w poszczególnych rodzinach przekazywane są z pokolenia na pokolenie. W rodzinach obarczonych otyłością istnieje też nierzadko wiele zależności lub trudności wychowawczych, które są rozwiązywane między innymi poprzez nadmierne karmienie dzieci.

 W szkołach dzieci otyłe są często izolowane przez środowisko rówieśnicze, a także publicznie potępiane przez nauczycieli, co prowadzi do wielu sytuacji stresowych. Najczęstszą metodą ich rozładowania wśród dzieci otyłych jest „ucieczka w jedzenie”.

 W powstawaniu nadwagi i otyłości podkreślić należy również rolę reklam wielu produktów odżywczych skierowanych do dzieci.

Dzieci stanową doskonałą grupę odbiorczą reklam, gdyż w większości wypadków nie rozumieją mechanizmu ich działania. W Stanach Zjednoczonych obliczono, że dzieci w wieku szkolnym oglądają około 40 tyś. reklam rocznie.

Czy otyłość to częsty problem u dzieci?

 W ostatnich latach obserwuje się niemal na całym świecie stały wzrost liczby dzieci otyłych.

Problem ten dotyczy również młodzieży i dorosłych. W wielu krajach otyłość przybrała rozmiary epidemii i stała się problemem zdrowia publicznego.

W Stanach Zjednoczonych jest na drugim miejscu zaraz po paleniu tytoniu z głównych przyczyn zwiększonego ryzyka przedwczesnej śmierci, której można zapobiec.

Dzieciństwo i dojrzewanie są okresami krytycznymi w rozwoju otyłości. Ma to swoje konsekwencje w wieku dorosłym. 

Francuscy autorzy stwierdzili, że większość otyłych niemowląt traci zwykle nadmiar tkanki tłuszczowej około 2 roku życia, a więc w okresie, w którym wzrasta aktywność ruchowa. W kolejnych latach dochodzi do ponownego przyrostu tkanki tłuszczowej, nazwanego przez nich „otyłością z odbicia”. Do przyrostu masy ciała dochodzi zwykle około 8 roku życia i w późniejszym wieku większości dzieci utrzymuje masę ciała na tym samym poziomie (wykreślonym na siatce centylowej) aż do ukończenia wzrastania.

Większość dzieci przybierających nadmiernie na wadze przed 6 rokiem życia utrzymywała nadwagę w okresie dojrzewania

 Zauważono, że większość dzieci przybierających nadmiernie na wadze przed 6 rokiem życia utrzymywała nadwagę w okresie dojrzewania. Im wcześniej następowała „otyłość z odbicia”, tym większą ostateczną masę ciała obserwowano w badanej grupie. Na podstawie badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że 53%-90% dzieci z otyłością stawało się dorosłymi z nadmierną masą ciała, ale tylko 20% takich dorosłych miało w dzieciństwie BMI powyżej 85 centyla. Odsetek ten istotnie wzrastał w przypadku dorosłych z BMI>40. Wiele prac pokazuje, że rozwój powikłań otyłości w wieku dorosłym rozpoczyna się w okresie dzieciństwa.

 

 

Rozwój powikłań otyłości w wieku dorosłym rozpoczyna się w okresie dzieciństwa.

 Nadwaga i otyłość wieku dziecięcego są obecnie jednym z głównych problemów zdrowia publicznego. Z uwagi na wiele powikłań, jakie ze sobą niosą, w wielu krajach rozpczęto działania mające na celu zachowanie narastania częstości ich występowania u dzieci. Ponieważ łatwiej zapobiegać, niż leczyć, większość działań i środków powinna być skierowana na profilaktykę. 

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.
przetwarzanie danych osobowych na ww. zasadach.